Sukuba

„Sukuba je nadprirodzená bytosť, ktorá môže podľa chutí meniť svoju podobu a jej jediným cieľom je zvádzať.“
Veríme, že vás zvedieme aj našou v poradí piatou skladbou s týmto tajomným názvom.

Text Alexandra Kešeľová a démonické gitarové sóla v podaní nášho skvelého gitaristu Števa, ku ktorému sa v závere pripája gitarový virtuóz Jimi Cimbala.