PF2016

Slovami a hudbou sa k vám chceme prihovárať aj v roku 2016 a k tomu nevyhnutne potrebujeme vašu priazeň, inšpiráciu a našich miláčikov:)
IN TIME želá všetkým našim priateľom v tieto vzácne dni pohodu, pokoj a lásku.IMG_4720